Pomnik Wojciecha Korfantego

"Przemówienie Wojciecha Korfantego", odczytane przez prof. Krzysztofa Kulińskiego, aktora Teatru Współczesnego we Wrocławiu.

Film z odsłonięcia pomnika Wojciecha Korfantego w dniu 11.11.2014.


Zapraszamy także do obejrzenia fotogalerii z odsłonięcia pomnika W. Korfantego."O związkach Wojciecha Korfantego z górnictwem" - artykuł.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

List Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza.

Ulotka informacyjna na temat budowy pomnika Wojciecha Korfantego.

Fundacja Odbudowy Demokracji im. Ignacego Paderewskiego podjęła inicjatywę wzniesienia pomnika Wojciecha Korfantego we Wrocławiu, zaakceptowaną jednomyślnie przez Radę Miejską Wrocławia i Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza, który objął patronat nad tym projektem.

Pomnik Wojciecha Korfantego we Wrocławiu będzie symbolem i przypomnieniem Jego walki o polskość, poprzez naukę języka polskiego i poprzez zakrojonąna szeroką skalę akcję edukacyjną, publicystyczną i polityczną. Reprezentując Śląsk w parlamencie Niemiec (1903-1918) walczył o autonomię Polaków w zaborze pruskim, a następnie o niepodległość tych ziem. Jednocześnie upamiętniamy bohatera walk o polskość Śląska i przywódcę trzech powstań śląskich.

Będzie to również hołd złożony dla Jego wieloletniej pracy dla Kraju (poseł i senator RP) jako działacza społecznego, polityka i publicysty nieustającego w działaniu, pomimo wielu przeciwności na jakie napotykał. Jednocześnie monument ten będzie przypomnieniem, iż w zaraniu niepodległości Korfanty głosił konieczność połączenia prastarych ziem piastowskich z powstającą Rzeczypospolitą, jakże wówczas często mało zrozumiałym hasłem, a następnie proponował rozwój gospodarczy kraju (uprzemysłowienie) i inną politykę zagraniczną, szczególnie wobec rosnącego zagrożenia ze strony Niemiec.

Należy również przypomnieć społeczności dolnośląskiej, iż Wojciech Korfanty studiował na Uniwersytecie Wrocławskim i działał tutaj w polskich organizacjach studenckich i kulturalnych.

Pomnik ma powstać na skwerze przy ulicy Powstańców Śląskich i ulicy Orlej, co najlepiej uczci przywódcę trzech powstań śląskich i niekwestionowanego lidera ludu śląskiego (nie tylko górnośląskiego jak podaje terminologia pruska), a Wrocław, jako historyczna stolica Śląska jest najlepszym miejscem na podkreślenie jedności i nierozerwalnego związku Śląska z Rzeczpospolitą, czemu również Wojciech Korfanty poświęcił całe życie.

Projekt pomnika został wybrany w drodze ogólnopolskiego konkursu rzeźbiarskiego. Realizacja projektu przewidziana jest w roku 2010. Całkowity koszt pomnika, przy obecnych cenach, ustalono na 650 000 zł.

Wojciech Korfanty wprowadza się do Wrocławia. Artykuł poświęcony idei pomnika Korfantego we Wrocławiu z Gazety Wyborczej (data).