Zarząd Fundacji

Stanisław Gebhardt – Prezes

Jerzy Oczkowicz – Wiceprezes i Skarbnik

Beata Stragierowicz – Członek Zarządu

Tadeusz Gregorczyk – Członek Zarządu

Waldemar Wawrzyniak – Członek ZarząduRada Fundacji

Jan Zimroz – Przewodniczący

Witold Nieduszyński – Wiceprzewodniczący

Ignacy Einhorn

Franciszek Gałązka

Stanisław Kamiński

Wiesław Kilian

Ks. Prof. Jan Klinkowski

Witold Krochmal

Zygmunt Królak

Zenon Kunikowski

Paweł Niewodniczański

Andrzej Owsiński

Robert Podolski

Mirosław Pogoda

Mirosław Skoczek

Jerzy Szewczuk

Waldemar Wiązowski

Jerzy Zwoździak