Witamy na stronie Fundacji Odbudowy Demokracji im. Ignacego Paderewskiego

Fundacja powstała 5 czerwca 1990 r. w Warszawie z inicjatywy działaczy chrześcijańsko-demokratycznych, którym bliskie były idee budowania wolnej Polski, zmagania o jej rozwój i niepodległość. Została ona zarejestrowana pod nazwą Fundacja im. Frontu Morges.

Nazwa Fundacji nawiązywała do inicjatywy, która w drugiej połowie lat trzydziestych XX wieku dążyła do stworzenia w Polsce centrowej siły politycznej, złożonej z ugrupowań ludowych i chrześcijańsko-demokratycznych, w celu rozsądnego poprowadzenia polityki Polski wobec zbliżającej się agresji Niemiec. Realizacją tej inicjatywy było spotkanie w 1936 roku, w szwajcarskiej posiadłości Ignacego Paderewskiego w Morges. W spotkaniu, oprócz gospodarza, uczestniczyli wybitni politycy, m. in.: gen. Władysław Sikorski, gen. Izydor Modelski, Wincenty Witos, Wojciech Korfanty, gen. Józef Haller, Karol Popiel, prof. Stanisław Kot. Tym co łączyło tych polityków było przekonanie, że wszystkie działania polityczne powinny być oparte na etyce chrześcijańskiej, prawie naturalnym i poszanowaniu człowieka w społeczeństwie.

Twórcy Fundacji, uważali, że zasady te powinny być podstawą odradzającej się działalności politycznej w wolnej Polsce.

Decyzją z dnia 9 kwietnia 1999 r. siedziba Fundacji została przeniesiona z Warszawy do Wrocławia. Jej nazwa, przy zachowaniu celów i ducha założycieli, ze względu na słabą znajomość historii najnowszej wśród społeczeństwa polskiego, zmieniona została na: Fundacja Odbudowy Demokracji im. Ignacego Paderewskiego.